Startsida | Kalender | Tidskrift | Böcker| Länkar| Sala Gruvur

 

 

DEGAUVIS 

 förening bildad 1967

De gamla urens vänner i Stockholm är en av fyra fristående lokala föreningar. Förutom i Stockholm finns föreningar i Göteborg, Malmö och Linköping.

DEGAUVIS har ett femtiotal medlemmar, vilkas stora intresse är antika ur, urmakerikonst och tidmätningens historia. Vi träffas fyra gånger per år och inleder mötena med en gemensam middag, som ger många tillfällen till informellt meningsutbyte. Därefter håller någon av medlemmarna eller någon utifrån inbjuden sakkunnig ett kort föredrag eller visar en videofilm. 

Kvällen avslutas med diskussion runt kvällens tema. Ofta har några medlemmar tagit med intressanta ur, verktyg eller böcker, vilket ofta leder till intressant kunskapsutbyte. Någon gång om året företas också utflykter med studiebesök till intressanta besöksmål.

Några av föreningens medlemmar är fackmän, som alltså har urmakeri som yrke, övriga representerar en mångfald av yrken, men är hängivna amatörer. Några är också samlare, men föreningens främsta mål är att samla och sprida kunskap – inte att diskutera penningvärden.

Är du intresserad av klockor och skulle vilja bli medlem eller undrar du något? Kontakta oss gärna genom 

admin@degauvis.se