Startsida | Kalender | Tidskrift | Böcker| Länkar

 

 

 

Planerade möten under 2019

Onsdagen den 13 mars blir det årsmöte.

Onsdagen den 8 maj är det vårmöte.

Vårutflykten planerar vi till första halvan av maj. Tidpunkten och målet för utflykten bestämmer vi på Årsmötet

Höstmötet blir den 25 september Preliminärt blir det en deltagarnas afton.

Onsdagen den 20 november blir det årets andra höstmöte.

Mellan den 14 occh 17 februari planerar DEGAUVIS att delta med en monter på Antikmässan

*  *  *

Är du intresserad av klockor och skulle vilja bli medlem eller undrar du något? Kontakta oss gärna genom

admin@degauvis.se