DEGAUVIS

              Startsida; Kalender; Tidskrift ; Böcker; Länkar

 

Den Franske Hovurmakaren av Ulla Jeppsson och Bo J. Ronnerstam

D en franske hovurmakaren André Hessen föddes 1745 som Anders Bengtsson i Stora Tuna i Dalarna. 1767 anlände han, via lärlingsår i Stockholm, till Paris för att ytterligare förkovra sig i sitt yrke. Han ville skapa sig en framtid i urmakeriets dåtida yppersta sammanhang. Urmakeriet hade nått sin höjdpunkt i 1700-talets Frankrike, där hovet gynnade urmakarna som yrkesgrupp. Hessen var en både begåvad och aktiv person, entreprenör och affärsman. Han är också känd för en uppmärksammad avhandling i Franska Vetenskapsakademien. De två författarna följer nyfiket i hans spår genom arkiv, uppteckningar, protokoll och samlingar och förmedlar samtidigt bild av tidens politiska, vetenskapliga och kulturella händelser. Hesséns urproduktion är känd och respekterad i Frankrike, övriga Europa och i USA. I Sverige finns hans ur på bl a Kungliga slottet, Nationalmuseum och Vetenskapsakademien. André Hessen upplevde och var även verksam under den stora franska revolutionen, som den överlevare han var. Han blev jordägare och förmögen, men bildade aldrig familj. Han avled i Paris 1805. Boken är rikligt illustrerad i färg och svartvitt.
Antal sidor: 320
Boken kan beställas per e-post från författaren bro.antique@tele2.se
eller per tel 070-252 49 31