DEGAUVIS

              Startsida; Kalender; Tidskrift ; Böcker; Länkar

 

G.W. Linderoths Urfabrik av Jim Lundin och Peter Borgelin

G. W. Linderoths Urfabrik fanns på Drottningatan 28 mellan åren 1844 och1968. Boken skildrar historien om tre generationer Linderoths verksamhet i Urfabriken och deras framställning av alla sorters ur, fickur, kronometrar, regulatorer, astronomiska ur men framförallt en mycket stor mängd tornur och stationsur. Boken beskriver firmans lyckosamma arbete med olika arkitekter och stora framgångar på olika utställningar. De olika ur som beskrivs är mycket detaljrikt dokumenterade med text och bilder.
Antal sidor: 204


Boken kan beställas per e-post från DEGAUVIS: admin@degauvis.se